Interested in cooperation?
Please provide some information on your project and we’ll start the conversation about taking it to the next level.

contact@viu-studio.com
Gdansk, Poland

Submit
Thank you!


By using the contact form, I consent to the processing of my personal data for the purposes of response and subsequent contact in accordance with art. 6 sec. 1 lit. a Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 /WE (General Data Protection Regulation ).

Korzystając z formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb odpowiedzi i późniejszego kontaktu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Back to Top